Kuinka selvittää suorat työvoimakustannukset yksikköä kohti

Suorat työvoimakustannukset riippuvat siitä, kuinka nopeasti ja tehokkaasti työntekijät tuottavat valmiita tuotteita. Vaikka välittömät työvoimakustannukset voivat vaihdella ja vaihtelevat tuotantoerien mukaan, suorien työvoimakustannusten tulisi pysyä samalla varianssialueella.

Laskemalla vakiomääräiset suorat työvoimakustannukset yksikköhintaa kohti voit asettaa suora työvoiman varianssikustannusten toleranssialueen. Voit käyttää näitä tietoja henkilöllisyyden selvittämiseen ja selvittää, miksi todelliset kustannuksesi ovat korkeampia tai pienempiä kuin tavalliset suorat työt yksikkökustannuksia kohden. Yksikkökohtaisten suorien työvoimakustannusten tunteminen helpottaa hinnoittelua ja marginaalien hallintaa.

Laske tuntihinta

Suora työvuorotuntitaso, joka tunnetaan myös työvoimastandardina, sisältää tuntipalkan, luontoiseduista aiheutuvat kulut ja osuutesi työntekijän palkkaveroista. Laske luontoiseduiden ja työntekijöverojen tuntiarvo jakamalla tämä summa palkan aikana tehtyjen tuntien määrällä.

Esimerkiksi työntekijäsi ansaitsee 10 dollaria tunnissa, työskentelee 40 tuntia viikossa ja hänen palkkaveronsa on 60 dollaria . Jaa 60 dollaria 40: llä saadaksesi tuntiveloituksen 1,50 dollaria . Lisää työntekijöiden palkkavero 1,50 dollaria 10 dollarin tuntihintaan saadaksesi suoran työvoiman tuntituntimäärän 11,50 dollaria .

Laske työajat

Suorat työtunnit, joka tunnetaan myös nimellä suorana työn tehostamisstandardina, on suorien työtuntien määrä, joka kuluu yhden valmiin tuotteen tuottamiseen Accounting Coachin mukaan. Jos tuotat tavaroita erissä, sinun on laskettava suoraa työtuntia kohti. Löydät tämän numeron jakamalla tuotettujen tuotteiden lukumäärä sen tuottamiseen kuluvien tuntien määrällä. Jos esimerkiksi 10 tuotteen valmistaminen kestää 10 tuntia, yhden lopputuotteen valmistaminen kestää yhden suoran työtunnin.

Laske yksikkökustannuksia kohden

Suora normaali työvoimaosuus on suorat työvoimakustannuksesi yksikköä kohti. Laskeaksesi määrän, kerro suoran työtuntituntimäärä yhden yksikön suorittamiseen tarvittavien suorien työtuntien määrällä. Työvoimakustannusesimerkkinä, jos suoran työvoiman tuntihinta on 10 dollaria ja yhden yksikön valmistuminen kestää viisi tuntia, suorat työvoimakustannukset yksikköä kohti ovat 10 dollaria kerrottuna viidellä tunnilla tai 50 dollaria . Saattaa olla parasta perustaa työvoimakustannuslaskuri Exceliin näiden lukujen seuraamiseksi ajan mittaan.

Suora työvoimakustannusten varianssi

Suoran työvoimakustannusvaihtelun avulla voit tunnistaa, kun kustannukset ylittävät toleranssialueen yksinkertaisten tutkimusten mukaan. Laske todelliset välittömät työvoimakustannukset yksikköä kohti ja vertaa sitä välittömän työvoiman vakiomäärään. Ero on suorassa työvoimakustannusten varianssissasi.

Jos todelliset välittömät työvoimakustannukset yksikköä kohti ovat pienemmät kuin välittömän työvoiman vakioprosentti, varianssi on suotuisa; tuotteiden valmistaminen maksaa odotettua vähemmän. Jos todelliset välittömät työvoimakustannukset yksikköä kohti ovat suuremmat kuin välittömän työvoiman vakioprosentit, sinulla on epäsuotuisa varianssi; tuotteiden valmistaminen maksaa odotettua enemmän.

Suorien työvoimakustannusten hallinta on tärkeä osa sen varmistamisessa, että yrityksesi säilyttää kannattavuutensa.