Operations Managerin rooli

Lähes minkä tahansa liiketoiminnan operatiiviset johtajat ovat ylemmän tason johdon avainhenkilöitä, jotka varmistavat, että yritys toimii parhaalla mahdollisella tavalla. He pitävät katseensa yrityksen monilla alueilla varmistaen tuottavuuden ja tehokkuuden samalla kun pyrkivät vähentämään kustannuksia. He johtavat muita keskeisiä johtajia useilla osastoilla ja ohjaavat ihmisryhmiä suorittamaan yksilölliset tehtävänsä koko yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suurikuvanäkymä

Koska he vastaavat yrityksen toiminnan yleisestä hyvinvoinnista, tällaisilla johtajilla on taipumus olla laaja-alainen näkökulma. He pystyvät määrittämään tarpeet yrityksen sisällä ja yhdistämään ryhmät työskentelemään yhdessä ongelmien ratkaisemiseksi niiden syntyessä. Heidän on oltava kriittisiä ajattelijoita, jotka voivat analysoida tilanteita ja tehdä yrityksen etujen mukaisia ​​päätöksiä yhden osaston sijaan. Tämä voi tarkoittaa, että heidän on myös ratkaistava työntekijöiden väliset ristiriidat ja määritettävä käytäntöjä ja ohjeita tehtävien suorittamiseksi.

Taitojen ja kykyjen suhteen operaation johtajat tarvitsevat terveellisen yhdistelmän kovia ja pehmeitä taitoja. Alasta riippuen johtajat saattavat tarvita mekaanista kykyä ja tietoa valmistuslaitteista, mutta varmasti käyttävät tietokoneita ja erilaisia ​​siihen liittyviä ohjelmia, mukaan lukien asiakashallintatyökalut sekä budjetointi- ja kirjanpito-ohjelmistot. Heidän on myös pystyttävä hallitsemaan ihmisiä tehokkaasti käyttämällä hyviä kuuntelu-, motivaatio- ja viestintätaitoja.

Taloudellisen tiedon ja budjettien valvonta

Suuri osa operatiivisen johtajan työstä on valvoa budjettien luomista ja hallintaa yrityksen kullakin alueella. Vahvat johtajat seuraavat säännöllisesti kuluja ja vähentävät osaston menoja tarvittaessa pitääkseen yrityksen budjetissa. He osallistuvat myös kustannus-hyötyanalyysiin pyrkien saamaan parhaan hinnan materiaaleille ja valvomaan tuotantomenetelmiä siten, että tuotos on huipputehokkuustasolla.

Valvo toimitusketjua ja varastoja

Toinen valvonnan alue on toimitusketjun menettelyjen hallinta ja varastojen seuranta. Jotta tuotantoryhmät voisivat toimia tehokkaasti, heillä on oltava tasainen materiaalivarasto. Vastaavasti heidän valmistuttuaan valmiit tuotteet on kartoitettava asianmukaisesti ja lähetettävä sitten oven ja toimitusketjun kautta jälleenmyyjille tai suorille asiakkaille. Vaikka jokainen osasto tekee kiireesti tiettyä tehtäväänsä, operatiiviset johtajat katsovat koko prosessia ja voivat puuttua asiaan ja tehdä muutoksia tarvittaessa.

Työnkulku ja henkilöstö

Operatiivisilla johtajilla on myös hyvä käsitys organisaation henkilöstövaatimuksista. He työskentelevät HR: n kanssa uusien työntekijöiden palkkaamiseksi ja kouluttamiseksi sekä kurinpitokysymysten käsittelemiseksi. Koska he ovat tietoisia kunkin osaston tarpeista, he voivat säätää työnkulkua ja määrittää tehtäviä uudelleen toiminnan tehostamiseksi.

Eri toimialojen operatiiviset johtajat

Vaikka kaikki operatiiviset johtajat käyttävät työnsä aikana monenlaisia ​​taitoja, jotkut, erityisesti suurissa yrityksissä, voivat erikoistua alueeseen ja keskittyä tiettyyn osastoon. Esimerkiksi henkilöstä, jolla on vahva henkilöstötausta, voi tulla henkilöstöpäällikkö, joka valvoo koko osastoa. Jotkut heidän erityisvastuustaan ​​voivat olla:

  • Luo ja hallinnoi osaston budjettia
  • Määritä yrityksen käytännöt ja toteuta koulutus
  • Seuraa sisäisiä HR-järjestelmiä ja varmista vaatimusten noudattaminen
  • Valvo palkkatavoitteita ja työnkuvien luomista
  • Pysy ajan tasalla työllisyystrendeistä, oikeudellisista kysymyksistä ja parhaista käytännöistä
  • Osta ohjelmistoja tai muita työkaluja osaston tehokkuuden parantamiseksi

Johtaminen pienessä operaatiossa

Jos yritys on erityisen pieni tai tarjoaa palvelua tuotteen valmistamisen sijasta, tämän roolin terminologia voi olla hieman erilainen. Toimistopäällikkö toimii tyypillisesti hyvin samanlaisissa tehtävissä ja valvoo liiketoiminnan toimintaa kokonaisuudessaan, mukaan lukien talous, henkilöstö, politiikat, markkinointi ja tavoitteiden asettaminen. Olipa yritys suuri tai pieni, asema on silti välttämätön yrityksen yleisen menestyksen kannalta.