Perustamispöytäkirjan määritelmä

Perustamispöytäkirja (MOA) on oikeudellinen asiakirja, joka on laadittu osakeyhtiön perustamis- ja rekisteröintiprosessissa määrittelemään sen suhde osakkeenomistajiin. MOA on yleisön saatavilla, ja siinä kuvataan yhtiön nimi, kotipaikka, osakkeenomistajien nimet ja osakkeiden jakelu. MOA ja yhtiöjärjestys toimivat yrityksen perustana. MOA: ta ei sovelleta Yhdysvalloissa, mutta se on oikeudellinen vaatimus osakeyhtiöille Euroopan maissa, kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa ja Alankomaissa sekä joissakin Kansainyhteisön maissa.

Yhtiön virallinen nimi

Nimilauseke edellyttää, että ilmoitat yrityksen virallisen ja tunnustetun nimen. Voit rekisteröidä yrityksen nimen vain, jos sillä ei ole yhtäläisyyksiä olemassa olevan yrityksen nimiin. Yrityksesi nimen on lopetettava sanalla "rajoitettu", koska MOA: n valmistelu on lakisääteinen vaatimus vain osakeyhtiöille.

Rekisteröidyn toimipaikan fyysinen osoite

Rekisteröintilauseke edellyttää, että ilmoitat yrityksen sääntömääräisen kotipaikan fyysisen sijainnin. Sinun on pidettävä kaikki yritysrekisterit tässä toimistossa sen lisäksi, että käytät toimistoa kaiken lähtevän ja saapuvan viestinnän kirjeenvaihdon käsittelyssä. Sinun on perustettava rekisteröity toimipaikka ennen liiketoiminnan aloittamista.

Yhtiön tavoitteet

Objektiivilausekkeessa vaaditaan, että tiivistät yrityksen perustamisen päätavoitteet viitaten osakkeiden omistamista ja taloudellisten resurssien käyttöä koskeviin vaatimuksiin. Sinun on myös ilmoitettava liitännäistavoitteet; eli ne tavoitteet, joita tarvitaan pääsääntöjen saavuttamisen helpottamiseksi. Tavoitteissa ei saa olla mitään säännöksiä tai julistuksia, jotka ovat lain tai yleisen edun vastaisia.

Osakkeenomistajien vastuu

Vastuulauseke vaatii sinua ilmoittamaan, missä määrin yhtiön osakkeenomistajat ovat vastuussa yhtiön velkasitoumuksista, jos yhtiö hajoaa. Sinun on osoitettava, että osakkeenomistajat ovat vastuussa vain omistuksestaan ​​ja / tai sitoutumisestaan ​​osallistua purkamiskustannuksiin takuulla rajoitetun yhtiön selvitystilassa.

Valtuutettu osakepääoma

Pääomalauseke edellyttää, että ilmoitat yhtiön valtuutetun osakepääoman, osakelajit ja osakkeiden nimellisarvon (osakekohtaisen vähimmäisarvon). Sinun on myös lueteltava yrityksen varat tämän lausekkeen alla.

Yrityksen yhdistäminen ja perustaminen

Yhdistymislauseke vahvistaa, että MOA: n sitomat osakkeenomistajat yhdistävät ja muodostavat yrityksen mielellään. Tarvitset seitsemän jäsentä allekirjoittamaan MOA: n julkiselle yritykselle ja vähintään kaksi henkilöä yksityisen yrityksen MOA: lle. Allekirjoitus on suoritettava todistajan läsnä ollessa, jonka on myös liitettävä allekirjoituksensa.