Mitkä ovat ryhmätyön edut liiketoiminnassa?

Tiimityöskentelyyn osallistuvat eri ihmiset ja eri ryhmät koko yrityksessäsi maksimoidakseen heidän tehokkuutensa ja saavuttaakseen yhteisen tavoitteen. Tiimien järjestämiseen on monia tapoja - jotkut ryhmät on järjestetty kehitettävän tuotteen ympärille, kun taas toiset prosessin, kuten valmistuksen tai tutkimuksen, ympärille. Tiimityön edun lisäksi tiimin jäsenille tarjotaan kokemusta, minkä lisäksi tehokkuus, taloudelliset säästöt, innovaatiot ja moraali.

Kärki

Ryhmätyö edistää luovuutta ja innovatiivisuutta, yhdistää täydentäviä vahvuuksia, parantaa moraalia ja tarjoaa enemmän joustavuutta työpaikalla.

Parantaa moraalia edistämällä omistajuutta

Tiimityö antaa työntekijöille suuremman vastuun päätöksenteosta ja antaa tiimin jäsenille mahdollisuuden hallita enemmän työprosessia. Tämä voi johtaa moraalin parantumiseen, kun työntekijät saavat enemmän valtaa ja omistajuutta työskentelemissään projekteissa. Lisävastuu voi johtaa palkitsevampaan työympäristöön ja pienempään liikevaihtoon. Tiimityöskentely antaa työntekijöille myös suuremman tunteen kuulumisesta ja tunnustamisesta, mikä auttaa heitä olemaan ylpeämpiä työstään ja yrityksestäan.

Rakentaa luottamusta ja parantaa suhteita

Työpaikoilla, joissa ryhmätyö ei ole johdonmukaista, ryhmien perustaminen auttaa rakentamaan vahvempia suhteita työntekijöiden välille ja antaa ihmisten oppia työskentelemään erimielisyyksien kautta. Joukkueiden perustaminen, vaikka niitä ei olisikaan tarpeen, luo ympäristön, jossa työntekijät ovat edelleen ylpeitä itsenäisistä saavutuksista ja juhlivat samalla työtovereiden panosta.

Kun kiista syntyy, tiimin on ratkaistava asia ja ratkaistava ristiriitaiset ajatukset johtajan puuttumisen sijaan. Tämän tyyppinen antaminen ja ottaminen leviää usein päivittäiseen toimintaan ja viestintään.

Organisaation joustavuus

Tiimityö voi auttaa yrityksiä olemaan joustavampia. Yhdistämällä projektin eri osista tulevat työntekijät yhteen joukkueeseen ongelmat tai pullonkaulat voidaan toisinaan selvittää helpommin. Esimerkiksi autonvalmistajat saattavat joskus käyttää tätä menetelmää suunnitellessaan autoja. Sen sijaan, että jokainen uusi autosuunnittelu käy läpi erillisiä alueita, kuten suunnittelu, suunnittelu ja varaosien toimittaminen, autonvalmistaja järjestää yhden tiimin, joka sisältää kaikkien näiden alueiden työntekijät jokaisen auton suunnittelua varten. Kun ongelmia syntyy yhdellä alueella, koko tiimi voi käsitellä niitä ja työ voi edetä paljon nopeammin.

Edistää luovuutta ja innovointia

Jotkut yritykset käyttävät tiimejä ja ryhmätyötä luodakseen työympäristön, joka ylittää luovuuden. Nämä yritykset perustavat joskus yritysrakenteensa melkein kokonaan tiimityön ympärille, jossa henkilöstö palkataan yleisiin työalueisiin ja päätetään sitten työskennellä heidän taitojaan ja kiinnostuksen kohteitaan parhaiten vastaavissa projekteissa. Johtajat nimitetään, eikä komentoketjua tai johtajuushierarkiaa ole.

Joukkueiden täysimääräinen hyödyntäminen tarkoittaa, että työntekijät voivat vapaasti perustaa uusia tiimejä, kun heille syntyy uusia ideoita. Tätä kutsutaan litteän ristikon ryhmätyöhön perustuvaksi yritysrakenteeksi, ja sitä käyttävät yritykset, jotka haluavat olla johtajia innovaatioissa.