Kampanjasuunnitelman laatiminen

Kampanjasuunnitelma sisältää yksityiskohtaisen strategian yrityksesi laajentamiseksi tai tietyn tuotteen markkinoimiseksi. Sinun on otettava huomioon useita tekijöitä, kun kirjoitat kampanjasuunnitelmaasi, kuten budjettirajoitukset, aiemmat myynnit ja haluamasi tulokset. Saatat joutua jakamaan suunnitelmasi liikekumppaneiden, sijoittajien, lainanantajien ja työntekijöiden kanssa, joten sen on sisällettävä selkeää ja ytimekästä tietoa, mukaan lukien ne toimet, jotka aiot tehdä. Kun olet toteuttanut kampanjasuunnitelman, sinun on pidettävä se tiedossa, jotta voit seurata edistymistäsi tavoitteidesi saavuttamisessa.

1

Kerää yhteen yrityksesi viimeisimmät tiliotteet sekä talousasiakirjat, joissa on yksityiskohtaiset tiedot myyntituotoista ja käyttökustannuksista. Tarkista nämä taloudelliset tiedot ja selvitä, kuinka paljon sinulla on varaa varata markkinointikustannuksiin. Ihannetapauksessa tulojen pitäisi kasvaa myynninedistämiskampanjasi seurauksena, mutta älä käytä rahaa, jota tarvitset muiden päivittäisten välttämättömien kulujen - kuten palkkojen, verojen tai varastohankintojen - kattamiseen tuotteiden mainostamiseen.

2

Laadi aikajana. Monet yritykset asettavat 12 kuukauden tavoitteet, mutta voit harkita vuotuisten myynti- tai tulotavoitteidesi jakamista lyhytaikaisiksi tavoitteiksi, jotka kestävät vuosineljänneksen, kuukauden tai viikon. Sinun on varmistettava, että sinulla on riittävästi pääomaa markkinointikustannusten kattamiseen koko aikajanalla, joten jos sinulla on hyvin vähän rahaa, voit harkita hyvin lyhyen mainoskampanjan toteuttamista.

3

Tunnista kohdeasiakkaat ja sisällytä suunnitelmaan yksityiskohtainen kuvaus ihanteellisesta asiakaskunnastasi. Tähän voi liittyä tietyn kaupungin osan asunnonomistajia, tietyn ikäisiä ihmisiä tai kuluttajia, jotka harjoittavat erityyppistä toimintaa. Kun kohdistat markkinoillesi, sinun on määritettävä myös tuotteen hinta, koska et voi tehokkaasti mainostaa tuotetta, jos kohdeasiakkaillasi ei ole varaa ostaa sitä.

4

Päätä, mihin aiot sijoittaa tuotteesi ja mainoksesi, ja kirjoita luettelo näistä paikoista. Jos aiot myydä tuotetta verkkokauppiaiden kautta, sinun kannattaa harkita tuotteen mainostamista verkossa, jotta mahdolliset asiakkaat löytävät tuotteen helposti mainosten katsomisen jälkeen. Jos aiot mainostaa tuotetta julisteilla tai televisiomainoksilla, varmista, että mainostat tuotetta lähellä vähittäiskauppaa, josta asiakkaasi voivat ostaa tuotteen.

5

Asettaa tavoite. Sinun on asetettava ylennyksellesi tulo- tai myyntipohjainen tavoite joko dollarin määrän tai tulojen prosentuaalisen kasvun perusteella. Sijoittajat tai luotonantajat viittaavat tähän tavoitteeseen suunnitelman päättyessä, joten älä aseta tavoitetta niin korkealle, ettet voi saavuttaa sitä, mutta älä aseta sitä niin alhaiseksi, ettei sillä ole todellista tarkoitusta.

6

Kirjoita luettelo erityisvastuista, jotka jokaisen osaston tai työntekijän on suoritettava osana myynninedistämissuunnitelmaa. Tämän luettelon tulisi sisältää tarkka luettelo budjeteista, jotka aiot määrittää kullekin osastolle. Levitä kopio valmiista suunnitelmasta kaikille asiaankuuluville osapuolille.