Mikä on S-käyrä liiketoiminnassa?

Parhaimmat yritykset ymmärtävät kasvun käsitteen ja soveltavat tämän käsitteen muodostamia ideoita voidakseen ennakoida ja torjua kasvuhaasteita tullessaan. Itse asiassa yritysten, kaikkien yritysten, kasvuprosessi on niin ennustettavissa, että sille on oma nimi: Yrityksen S-käyrä. Tietysti voimme löytää S-käyrän myös taloustieteestä ja monista muista aloista. Mutta mitä tämä käyrä tarkalleen ottaen tarkoittaa ja mitä se tarkoittaa yrityksellesi?

Mikä on liiketoiminnan S-käyrä?

'S' '' S-käyrän 'määritelmässä tarkoittaa' Sigmoidal ', joka on matemaattinen termi, joka liittyy käyrän johtamistapaan. Voit kuitenkin ajatella sitä S-muotoisena käyränä, joka ennustaa yrityksen kasvavan elinkaarensa aikana. Jälkikäteen on melko helppoa nähdä, miten yrityksesi kasvoi S-käyrän jälkeen. Voi olla kuitenkin hieman haastavampaa navigoida tällä käyrällä liikkuessasi sen läpi.

Käyrän haastavimmat kohdat ovat niin sanotut taivutuspisteet, joissa kasvu pysähtyy. Tällä hetkellä saatat tuntea, että kilpailijasi ohittavat sinut ja kaikki saattaa näyttää toivottomalta. Haluat ehkä tehdä houkuttelevia, mutta huonoja päätöksiä, jotka saattavat viedä yrityksesi.

Kun ymmärrät hyvin S-käyrän ja yleisen kasvuprosessin, pystyt kuitenkin navigoimaan sellaisina aikoina ja työnnät yrityksesi kohti uusia korkeuksia ja parempia aikoja.

S-käyrän vaiheet

Jokainen yritys aloittaa S-käyrämallin alareunassa. Uudella liiketoiminnalla on uusi tuote tai palvelu, ja he yrittävät myydä sitä massamarkkinoille. Kun heidän tuotteitaan kiinnitetään markkinoilla, liike alkaa kasvaa. Aluksi kasvu on hidasta, ja sitten se kehittyy nopeammin, kun kuluttajat alkavat lämmetä tuotteeseen. Liiketoiminnan kasvaessa kasvu jatkuu. Lopulta monet tekijät, sekä sisäiset että ulkoiset, aiheuttavat kasvun hidastumisen ja vähitellen heikkenevät. Se voi olla mitä tahansa, oikeastaan; se voi olla kilpailijoita, jotka ovat alkaneet sopeutua ja kohdistaa asiakkaasi; voi olla, että olet kyllästynyt markkinoihin ja että tuotteellasi ei ole enää markkinoita, joihin kasvaa; voi olla, että yritykselläsi on sisäisiä asioita, jotka vaikuttavat sen kykyyn edetä.

Tämä kapeneva irtoamispiste on myös käännekohta. Se johtaa kasvun lievään laskuun, jossa kasvu on tosiasiallisesti jonkin aikaa negatiivista. Tämä on kriittinen kohta yritykselle. Jos liiketoiminta innovoi uudelleen ja löytää keinon pysyä merkityksellisenä, kasvukäyrä palaa ylöspäin ja kasvusta tulee jälleen positiivista. Se on todellinen taivutuspiste. Jos yritys tekee huonoja päätöksiä eikä tee mitään uudistaakseen merkitystään markkinoilla, käännekohta on pysyvä ja yritys löytää itsensä syöksyvän valtameren syvyyksiin.

Yrityksesi menestys riippuu kyvystäsi tunnistaa nämä kääntöpisteet ja ryhtyä oikeisiin toimiin laittaaksesi yrityksesi takaisin raiteilleen oikeanlaisella ja riittävällä vauhdilla kasvun vauhdittamiseksi.

Jos et tunnista, milloin yrityksesi on kääntöpisteessä, voit asettaa sen vaaraan. Yrityksellesi evätään paitsi mahdollisuus kehittyä strategisesti, mutta et myöskään pysty vastaamaan tärkeään tarpeeseen. Paras ratkaisu on valmistautua taivutuspisteisiin ennen niiden tapahtumista ja varmistaa, että osaat tunnistaa yhden, kun näet sen.

Yksi asia, joka sinun tulisi huomata, on se, että taivutuspiste ei välttämättä osoita kriisiä. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että yrityksesi on tärkeän päätöksen edessä, ja tekemäsi päätös määrittää, mitä tapahtuu kyseisessä kääntöpisteessä.

Mikä vaikuttaa inflaatiopisteeseen?

Kasvuun vaikuttaa lukemattomia tekijöitä. Yrityksen kasvun alkuvaiheessa voidaan kuitenkin havaita, että jotkut yleiset tekijät johtavat melkein aina ensimmäiseen kääntöpisteeseen. Nämä voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin.

Sisäiset tekijät

Perustajien omistajuuden puute: Yrityksen perustajajäsenillä, myös alkuperäisillä työntekijöillä, on yleensä erittäin vahva yhteenkuuluvuuden tunne työskennellessään yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuitenkin organisaation kasvaessa ja lisäämällä johtamisen tasoja tai kun ulkoiset sijoittajat tulevat eri ajattelutavoilla, tämä omistajuuden tunne menetetään ja yrityksen alkuperäiset tavoitteet voivat hämärtyä.

Pula lahjakkuudesta: Yritykset, jotka kasvavat nopeimmin alkuvaiheessa, kohtaavat usein ongelman skaalata joukkueitaan riittävän nopeasti pysyäkseen mukana. Tulojesi kasvu voi todella tapahtua vain, kun sinulla on riittävästi ammattitaitoisia työntekijöitä tukemaan yrityksesi kasvua.

Perustajien katto: Perustajan innostus ja intohimo voivat riittää saamaan uuden yrityksen kasvamaan eksponentiaalisesti. Jos perustaja ei kuitenkaan sovita johtamistyyliään mittakaavassa yrityksen kanssa ja yrittää osallistua jokaiseen yrityksen päätökseen, se voi aiheuttaa pullonkauloja yrityksen kasvulle.

Asiakas hiljennetään: Pienillä organisaatioilla on taipumus vastata tehokkaasti asiakkaidensa tarpeisiin nopeasti. Yleensä tämä saa heidät kasvamaan niin nopeasti alkuvaiheessa. Kasvun myötä ilmestyy kuitenkin suurempi kuilu ylimmän johdon ja suoraan asiakkaan kanssa tekemisissä olevien työntekijöiden välillä. Asiakkaaseen liittyvät innovaatiot eivät siis välttämättä tiedetä riittävän nopeasti ylimmälle johdolle toteutettavaksi ajoissa. Itse asiassa niitä ei voida toteuttaa lainkaan.

Innovaatiokysymykset: Kasvua varten sinun on keskitettävä strategiasi asiakkaan ympärille ja innovoitava tehokkaita ja tehokkaita ratkaisuja heidän ongelmiinsa. Tämä saa useimmat yritykset kasvamaan alkuvaiheessa. Kun organisaatio kasvaa liian suureksi, sillä on taipumus tarttua yksityiskohtiin, kuten täydentää tuotantolinjoilla ja osastoilla tapahtuvia prosesseja, sen sijaan, että ajaa innovaatioita käyttämällä kuluttajilta saatuja tietoja.

Ulkoiset tekijät

Talous: Olipa sitten paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti tai jopa maailmanlaajuisesti, talous vaikuttaa kaikkiin yrityksiin eri laajuudessa, ja taantuma voi vaikuttaa lupaavimman yrityksen kasvukäyrään.

Taloudelliset kysymykset: Jokainen yritys tarvitsee jonkin rahoituslaitoksen tai muun menestyäkseen. Nämä laitokset osallistuvat liiketoimiin, valvovat korkoja, luottoja ja jopa lainoja, joita kuluttajat voivat saada. Heidän vakavaraisuus ja rahoitusalan vakaus vaikuttavat kaikkiin yrityksiin.

Infrastruktuuri: Kaavoituslait, asuntokehitys ja rakentaminen vaikuttavat yrityksiin, jotka luottavat fyysiseen sijaintiin houkutellakseen lahjakkuuksia tai uusia asiakkaita tai parantaakseen toimintaansa.

Poliittinen ilmapiiri: Kaikilla lakien ja asetusten muutoksilla millä tahansa tasolla voi olla vaikutusta liiketoimintaan, kun se vaikuttaa johonkin heidän palveluunsa tai tuotteeseensa tai jopa muuttuu laittomaksi.

Julkiset suuntaukset: Vaikka olisi valitettavaa, yrityksellä on mahdollisuus käyttää valtavasti aikaa ja rahaa, jotta he voisivat sijoittaa itsensä, mutta sitten he huomaavat olevansa julkisten suuntausten väärällä puolella.

Kuinka selviytyä inflaatiopisteestä

Lyhyt vastaus on yksinkertainen: innovoi ja optimoi.

Kun saavutat kyllästymispisteen, sinun on tehostettava prosessejasi, jotta pystyt toimittamaan tehokkaammin asiakkaillesi, tai sinun on tehtävä innovaatioita laajentamalla tuote- ja palvelutarjontaasi, jotta voit antaa organisaatiollesi lisää tilaa kasvulle .

Voit myös etsiä ratkaisua joihinkin sisäisiin ongelmiin, joita yrityksesi saattaa kohdata, tai löytää keinoja muuttaa ulkoiset tekijät yrityksesi kasvumahdollisuuksiksi. Vasta kun sopeudut nopeasti muuttuviin olosuhteisiin, voit ylläpitää yrityksesi vauhtia niin, että se jatkaa kasvuaan pitkällä aikavälillä.